Productivity Level 1 - Frequency Result
24/04/2021 1 buổi 17:30-21:00 Thứ 7
IMC Based Digital 02 [Online qua Zoom]
29/07/2021 4 buổi 20:00-22:30 Thứ 3,5
Change the Sales Table 01
29/05/2021 07 buổi 8:00-17:00 Thứ 7, CN

Xác nhận [Tên sự kiện],[Email],[Name],[Phone],[Tên công ty],[Chức vụ],[Mã ưu đãi]

Xem chi tiết
PR Foundation Based Digital 01
15/06/2021 12 buổi 18h-21h thứ 3,5
IMC Based Digital 01
27/04/2021 6 buổi 18:00-21:00 Thứ 3,5
Performance Marketing Based Digital - PD04
01/05/2021 8 buổi 13:30-17:00 Thứ 7
Performance Marketing Based Digital - PD03
21/12/2019 8 buổi Đã kết thúc
Performance Marketing Based Digital - PD02
28/09/2019 8 buổi Đã kết thúc
Performance Marketing Based Digital - PD01
29/06/2019 8 buổi Đã kết thúc
Đăng ký tư vấn
HOTLINE0972.36.88.55 nut-zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?